Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitatePolitica Cookies

Controlor de date

Gianni Vulpio – Altamura (Ba), Italia.

Adresa de e-mail a proprietarului: info@farmalabo.com

Pentru orice clarificare, informații, exercițiul drepturilor enumerate în această declarație, contactați proprietarul la următorul e-mail: info@farmalabo.com

Definiții și referințe juridice

Date personale (sau date)

Informațiile personale reprezintă orice informație care, direct sau indirect, chiar și în legătură cu orice alte informații, inclusiv un număr personal de identificare, face ca persoana să fie identificată sau identificabilă.

Datele de utilizare

Informațiile sunt colectate automat prin intermediul acestui site web (inclusiv de la aplicații terțe integrate în acest site), adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizate de Utilizator care se conectează la acest Website, adresele din Identificarea URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda folosită la transmiterea cererii către server, mărimea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului de la server (succes, eroare etc. .) țara de origine, caracteristicile browserului și a sistemului de operare utilizat de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu timpul petrecut pe fiecare pagină) și detaliile itinerarului urmate în cadrul aplicației, cu referire în special la secvența paginilor consultate, la parametrii referitori la sistemul de operare și la mediul IT al Utilizatorului.

Utilizator

Persoana care utilizează acest site web care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu partea interesată.

Interesat

Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Procesor de date (sau Manager)

Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică și orice altă entitate care prelucrează date cu caracter personal în numele Controlorului de date, conform prezentei politici de confidențialitate.

Controlor de date (sau deținător)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care, individual sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și instrumentele adoptate, inclusiv măsurile de securitate referitoare la funcționarea și utilizarea acestui site. Controlorul de date, dacă nu este specificat altfel, este proprietarul acestui site Web.

Acest site (sau această aplicație)

Instrumentul hardware sau software prin care sunt colectate și prelucrate datele personale ale utilizatorilor.

Serviciu

Serviciul furnizat de acest site, așa cum este definit în termenii relevanți (dacă există) pe acest site / aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană conținută în acest document este destinată extinderii la toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.

Cookie

Parte mică de date stocată în dispozitivul utilizatorului.

Referințe legale

Această declarație de confidențialitate este redactată pe baza mai multor ordine legislative, inclusiv articole 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, această declarație de confidențialitate se aplică exclusiv acestui site web.

Tipurile de date colectate

Dintre datele personale colectate de acest site, fie în mod independent, fie prin terțe părți, există: Cookies, date de utilizare, nume, prenume, email, nume de utilizator și web site.

Detalii complete privind fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate acestei politici de confidențialitate sau prin texte de informare specifice afișate înainte de colectarea datelor. Datele personale pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul Datelor de Utilizare, colectate automat în timpul utilizării acestui Website.

Dacă nu este specificat altfel, toate datele solicitate pe acest site sunt obligatorii. În cazul în care Utilizatorul refuză să le comunice, este posibil ca acest Website să nu poată furniza Serviciul.

În cazurile în care acest site indică unele date ca opționale, utilizatorii sunt liberi să se abțină de la a comunica astfel de date, fără ca aceasta să aibă consecințe asupra disponibilității serviciului sau asupra funcționării acestuia. Utilizatorii care au îndoieli cu privire la datele obligatorii sunt încurajați să contacteze proprietarul. Orice utilizare a cookie-urilor sau a altor instrumente de urmărire de către acest site sau de către terți, utilizată de acest site web, în afara cazului în care se prevede altfel, are ca scop furnizarea serviciului solicitat de utilizator, în plus față de la scopurile suplimentare descrise în acest document și în Politica de cookie, dacă este disponibilă.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea datelor personale ale terțelor părți obținute, publicate sau împărtășite prin intermediul acestui site și garantează dreptul de a le comunica sau de a le difuza, eliberând Proprietarul de orice răspundere față de terți.

Modul și locul procesării datelor colectate

Modalități de tratament

Controlorul de date utilizează măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea datelor personale.

Procesarea se realizează utilizând instrumente informatice și / sau telematice, cu metode și logică organizațională strict legate de scopurile indicate. În plus față de proprietar, în alte cazuri pot avea acces la date alte părți implicate în organizarea acestui site (administrativ, comercial, marketing, juridic, administratori de sistem) sau părți externe (cum ar fi furnizorii de servicii tehnice terță parte, curieri poștali, furnizori de gazduire, companii IT, agentii de comunicare) au numit, de asemenea, daca este necesar, procesoarele de date de catre proprietar. Lista de actualizări a procesatorilor de date poate fi întotdeauna solicitată de la controlorul de date.

Temeiul juridic al prelucrării

Proprietarul prelucrează date personale referitoare la utilizator dacă există una dintre următoarele condiții:

 • Utilizatorul a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Notă: în anumite jurisdicții controlorul de date poate fi autorizat să proceseze date cu caracter personal fără consimțământul utilizatorului sau cu un alt temei juridic specificat mai jos, atât timp cât utilizatorul nu face obiectul unei opoziții (opt-out) la un astfel de tratament. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu Utilizatorul și / sau pentru executarea măsurilor precontractuale;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supusă titularul;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea atribuțiilor publice învestite de controlorul de date;
 • prelucrarea este necesară pentru exercitarea interesului legitim al controlorului de date sau al terților.

În orice caz, este întotdeauna posibil să solicități proprietarului să clarifice temeiul juridic concret al fiecărui tratament și, în special, să precizeze dacă tratamentul se bazează pe lege, prevăzut de un contract sau necesar pentru a încheia un contract.

Locul

Datele sunt prelucrate la birourile de operare ale controlorului de date și în orice alt loc unde sunt localizate părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, contactați proprietarul.

Datele personale ale utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care este situat utilizatorul. Pentru a obține informații suplimentare cu privire la locul de tratament, utilizatorul poate consulta secțiunea privind detaliile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la baza legală a transferului datelor în afara Uniunii Europene sau la o organizație internațională de drept internațional public sau care este constituită de două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, precum și cu privire la măsurile de securitate adoptate de controlorul de date pentru a proteja datele.

Dacă are loc unul din transferurile descrise mai sus, Utilizatorul poate să se refere la secțiunile respective ale acestui document sau să solicite informații de la Controlorul de date prin contactarea acestuia la detaliile indicate la început.

 Perioada de conservare

Datele sunt procesate și stocate pentru timpul necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

 • Datele personale colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la terminarea contractului.
 • Datele personale colectate în scopuri legate de interesul legitim al Controlorului de date vor fi păstrate până la satisfacerea acestor interese. Utilizatorul poate obține informații suplimentare cu privire la interesul legitim urmărit de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Proprietarul.

Când tratamentul se bazează pe acordul Utilizatorului, Proprietarul poate păstra datele cu caracter personal mai mult timp până când acest consimțământ este revocat. Mai mult, controlorul de date poate fi obligat să păstreze datele personale pentru o perioadă mai lungă, în conformitate cu o obligație legală sau prin ordin al unei autorități.

La sfârșitul perioadei de depozitare, datele personale vor fi șterse. Prin urmare, după expirarea acestui termen, dreptul de acces, anularea, rectificarea și dreptul la portabilitatea datelor nu mai pot fi exercitate.

Scopurile prelucrării datelor colectate

Datele de utilizator sunt colectate pentru a permite proprietarului să furnizeze serviciile sale, precum și pentru următoarele scopuri: Statistici, contactarea utilizatorului, Comentariul asupra conținutului, Afișarea conținutului de pe platforme externe, Interacțiunea cu rețelele și platformele sociale externe, Protecția SPAM, gestionarea bazei de date a utilizatorilor și interacțiunea cu platformele live chat.

Pentru a obține informații detaliate suplimentare cu privire la scopurile prelucrării și la datele personale care sunt în mod concret relevante pentru fiecare scop, Utilizatorul poate consulta secțiunile relevante ale acestui document.

Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

Conținutul comentariului

Serviciile de comentarii permit utilizatorilor să formuleze și să facă publice propriile comentarii cu privire la conținutul acestui site web.

Utilizatorii, în funcție de setările stabilite de proprietar, pot lăsa comentariul anonim. În cazul datelor personale publicate de Utilizator există e-mail, acest lucru ar putea fi folosit pentru a trimite notificări de comentarii cu privire la același conținut. Utilizatorii sunt responsabili pentru conținutul comentariilor lor.

În cazul în care este instalat un serviciu de comentarii furnizat de terți, este posibil ca, chiar dacă Utilizatorii nu utilizează serviciul de comentare, acesta colectează datele de trafic referitoare la paginile în care este instalat serviciul de comentarii.

Sistem de comentare direct gestionat (Acest site web)

Acest site are propriul sistem de comentare a conținutului.

Datele personale colectate: numele, adresa de e-mail, numele, site-ul web și numele de utilizator.

Contactați utilizatorul

Formular de contact (Acest site)

Completând formularul de contact cu propriile date, utilizatorul consimte la utilizarea lor pentru a răspunde la cererile de informații, citate sau orice altă natură indicată de antetul de formular

Date personale colectate: nume, prenume, email, telefon.

Interacțiunea cu platformele live chat

Acest tip de serviciu vă permite să interacționați cu platformele de chat live, gestionate de terțe părți, direct de pe paginile acestui site. Acest lucru permite utilizatorului să contacteze serviciul de asistență al acestui site web sau al acestui site pentru a contacta Utilizator în timpul navigării în paginile sale.

În cazul în care un serviciu de interacțiune este instalat cu platforme live chat, este posibil ca, chiar dacă Utilizatorii nu utilizează serviciul, acesta colectează datele de utilizare referitoare la paginile în care este instalat. În plus, pot fi înregistrate conversații live chat.

Interacțiunea cu rețelele și platformele sociale externe

Acest tip de serviciu permite interacțiunea cu rețelele sociale sau alte platforme externe direct din paginile acestui site web.

Interacțiunile și informațiile obținute de pe acest site web sunt în orice caz supuse setărilor de confidențialitate ale utilizatorului referitoare la fiecare rețea socială.

În cazul în care este instalat un serviciu de interacțiune cu rețelele sociale, este posibil ca, chiar dacă Utilizatorii nu utilizează serviciul, datele traficului referitoare la paginile în care acesta este instalat sunt oricum colectate.

Butonul “Distribuiți” ( share ) și widgeturile sociale Facebook (Facebook, Inc.)

Butonul “Distribuiti” și widgeturile sociale Facebook sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Facebook, furnizată de Facebook, Inc.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: SUA – Politica de confidențialitate.

Butonul “Pin it” și widgeturile sociale Pinterest (Pinterest)

Butonul “Pin it” și widgeturile sociale Pinterest sunt servicii de interacțiune cu platforma Pinterest, oferită de Pinterest Inc.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: SUA  – Politica de confidențialitate.

Butonul Twitter și widgeturile sociale Twitter (Twitter, Inc.)

Butonul Twitter și widgeturile sociale Twitter sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Twitter, furnizată de Twitter, Inc.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: SUA – Politica de confidențialitate.

Protecție SPAM       

Acest tip de serviciu analizează traficul acestui site Web, care poate conține date personale ale utilizatorilor, pentru a-l filtra din părți de trafic, mesaje și conținut recunoscut ca SPAM.

Akismet (Automattic Inc.)

Akismet este un serviciu de protecție SPAM furnizat de Automattic Inc.

Datele personale colectate: diferite tipuri de date conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

Locul de procesare: SUA – Politica de confidențialitate.

Statistică

Serviciile conținute în această secțiune permit Controlorului de date să monitorizeze și să analizeze datele de trafic și sunt folosite pentru a urmări comportamentul utilizatorilor.

Google Analytics (Google Inc.)

Este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. Google folosește datele personale colectate anonim pe acest site pentru a urmări și examina utilizarea acestui site, compilarea rapoartelor și partajarea acestora cu alte servicii dezvoltate de Google.

Datele personale, colectate anonim pe acest site, vor putea fi utilizate pentru a contextualiza și personaliza anunțurile din propria rețea de publicitate.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: SUA – Politica de confidențialitate Opriți.

Afișarea conținutului de pe platforme externe

Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținut găzduit pe platforme externe direct din paginile acestui site și să interacționați cu aceștia.

În cazul în care un serviciu de acest tip este instalat, este posibil ca, chiar dacă Utilizatorii nu utilizează serviciul, acesta colectează datele de trafic referitoare la paginile în care este instalat.

Fonturi Google (Google Inc.)

Google Fonts este un serviciu de vizualizare a stilului de fonturi administrat de Google Inc., care permite acestui site să integreze un astfel de conținut în paginile sale.

Datele personale colectate: datele de utilizare și diferitele tipuri de date, conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

Locul de procesare: SUA – Privacy Policy.

Gravatar (Automattic Inc.)

Gravatar este un serviciu de vizualizare a imaginilor gestionat de Automattic Inc., care permite acestui site să integreze astfel de conținut în paginile sale.

Rețineți că dacă imaginile Gravatar sunt folosite pentru sisteme de comentarii, adresa de e-mail a comentatorului (sau părți din acesta) poate fi trimisă la Gravatar, chiar dacă nu sunteți abonat la acest serviciu.

Datele personale colectate: datele de utilizare și e-mailul.

Locul de procesare: SUA – Politica de confidențialitate.

Widget video YouTube (Google Inc.)

YouTube este un serviciu de vizualizare a conținutului video gestionat de Google Inc. care permite acestui site să integreze un astfel de conținut în paginile sale.

Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

Locul de procesare: Statele Unite  – Politica de confidențialitate.

Newsletter

În interiorul site-ului există un Newsletter dedicat exclusiv clienților noștri care primesc ocazional notificări și / sau comunicări de servicii prin e-mail. Pentru livrarea și gestionarea Newsletter-ului, serviciul oferit de SendinBlue (SendinBlue, 55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris, Franța) este utilizat și datele colectate sunt stocate pe serverele securizate ale serviciului de livrare.

În conformitate cu politica de confidențialitate SendinBlue, datele nu vor fi niciodată folosite direct de SendinBlue sau vândute de acestea unor terțe părți. SendinBlue utilizează operatori autorizați în mod corespunzător pentru a menține serviciul și în exercitarea acestei funcții pot avea acces la datele dvs.

În orice caz, se aplică garanțiile furnizate de politica de confidențialitate Sendinblue.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu privire la datele prelucrate de proprietar.

În particular, utilizatorul are dreptul la:

 • retragerea consimțământul în orice moment. Utilizatorul poate revoca acordul pentru prelucrarea datelor sale personale exprimate anterior.
 • neacceptarea prelucrarii datelor dvs. Puteți contesta prelucrarea datelor atunci când are loc pe o bază juridică diferită de consimțământul acordat. Detalii suplimentare privind dreptul de opoziție sunt indicate în secțiunea de mai jos.
 • accesul la propriile date. Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la datele prelucrate de către proprietar cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și de a primi o copie a datelor prelucrate.
 • verificarea și solicitarea rectificarii. Utilizatorul poate verifica corectitudinea datelor sale și poate solicita actualizarea sau corectarea acestora.
 • obținerea limitarii tratamentului. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita limitarea prelucrării datelor sale. În acest caz, proprietarul nu va procesa datele pentru alt scop decât stocarea acestora.
 • obținerea anularii sau eliminarea datelor dvs. personale. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, utilizatorul poate solicita ștergerea datelor lor de către proprietar.
 • primirea datelor sau transferul acestora altui proprietar. Utilizatorul are dreptul să primească datele sale în format structurat, utilizat în mod obișnuit și ușor de citit de un dispozitiv automat și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, să obțină transferul fără obstacole în fața altui deținător. Această prevedere se aplică atunci când datele sunt prelucrate de unelte automate și prelucrarea se bazează pe consimțământul utilizatorului, pe un contract la care utilizatorul este parte sau pe măsurile contractuale legate de acesta.
 • reclamatii. Utilizatorul poate face o plângere autorității competente de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal sau poate acționa în instanță

Cum se exercita drepturile

Pentru a exercita drepturile utilizatorilor, utilizatorii pot adresa o solicitare detaliilor de contact ale proprietarului indicate în acest document. Solicitările sunt depuse gratuit și prelucrate de controlorul de date cât mai curând posibil, în orice caz în termen de o lună.

Informații suplimentare privind tratamentul

Apărare în instanță

Datele personale ale utilizatorului pot fi utilizate de către proprietar în instanță sau în etapele pregătitoare pentru eventuala stabilire a acestuia pentru apărarea împotriva abuzurilor în utilizarea acestui site sau a serviciilor conexe de către utilizator.

Utilizatorul declară că are cunoștință de faptul că deținătorul poate fi obligat să dezvăluie datele prin ordin al autorităților publice.

Informații specifice

La cererea utilizatorului, pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest site poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Logarea sistemului și întreținerea

Pentru nevoile legate de funcționare și întreținere, acest site web și orice servicii terțe pe care le utilizează pot colecta jurnale de sistem, care sunt fișiere care înregistrează interacțiuni și care pot conține, de asemenea, date personale, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment de la controlorul de date folosind datele de contact.

Modificări la această politică de confidențialitate

Controlorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate în orice moment, informând utilizatorii în această pagină. Vă rugăm să consultați în mod regulat această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări indicate în partea de jos. În caz de neacceptare a modificărilor aduse acestei politici de confidențialitate, Utilizatorul este obligat să înceteze utilizarea acestui site și poate solicita Controlorului de date să-și înlăture datele personale. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, politica de confidențialitate anterioară va continua să se aplice datelor cu caracter personal colectate până la acel moment.

Ultima modificare: 24 mai 2018.